Thần Số Học – Khám Phá Chỉ Số Nhân Cách Của Bạn

Bạn biết bạn là ai. Bạn biết tâm trí của bạn, suy nghĩ của bạn, ý kiến ​​của bạn. Bạn có một cảm giác về nhân cách của bạn. Tuy nhiên, những người khác không nhìn bạn như cách bạn nhìn thấy bạn . Nhưng đừng lo lắng. Nhân cách của bạn có một con số gắn liền với nó. Con số đó sẽ […]

Ý Nghĩa Tính Cách Đằng Sau Số Nhân Cách 8 – Thần Số Học

Số nhân cách của bạn cho biết cách người khác nhìn nhận về bạn. Nó cung cấp một cái nhìn sâu sắc về nhân cách của bạn trong mắt người khác. Rất khó để khách quan khi mô tả bản thân. Đôi khi, ngay cả những người bạn thân nhất và người thân của bạn cũng có thể […]

Ý Nghĩa Tính Cách Đằng Sau Số Nhân Cách 7 – Thần Số Học

Thần Số Học đã luôn luôn được phổ biến. Nó nghiên cứu ý nghĩa của những con số xung quanh cuộc sống của bạn, sử dụng ngày sinh và tên của bạn. Mặc dù tất cả chúng ta đều cho người khác thấy những gì chúng ta muốn họ thấy, nhưng số học khám phá những mong muốn, […]

Ý Nghĩa Ẩn Dấu Về Số Nhân Cách 2 Trong thần Số Học

Bạn đã bao giờ tự hỏi những gì một con số có thể tiết lộ cho bạn? Thực tế thần số học tiết lộ rất nhiều về bạn. Ví dụ: bạn có thể biết rằng mình có chỉ số nhân cách là số nhân cách 2. Nếu bạn không biết đó là gì, hãy nghĩ […]

Ý Nghĩa Đằng Sau Số Nhân Cách 9 – Thần Số Học

Thần số học cho biết rung động mạnh mẽ của những con số đằng sau tên và ngày sinh của bạn ảnh hưởng vô cùng lớn đến các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, con đường bạn sẽ chọn trong cuộc sống. Bạn sẽ tỏa ra loại năng lượng nào. Những vị […]

Bí Mật Về Số Nhân cách 11 – Ý Nghĩa của Thần Số Học

Số cá nhân là các số có một chữ số nằm trong khoảng từ 1-9 ngoại trừ 11, 22 và 33 được gọi là số chính. Nếu bạn vừa phát hiện ra rằng con số nhân cách của bạn là 11 và bạn muốn biết ý nghĩa của nó, thì bạn đang ở đúng nơi. […]

Biểu Tượng Và Ý Nghĩa của Số Nhân Cách 3 – Thần Số Học

Bạn đã bao giờ tự hỏi mọi người nhìn nhận bạn là người như thế nào chưa? Tôi đảm bảo đó không phải là cách bạn nhìn nhận bản thân. Thật không may, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ biết được cách người khác nhìn nhận họ như thế nào — nhưng bằng […]

Ý Nghĩa của Số Nhân Cách 4 – Thần Số Học

Các con số và toán học là ngôn ngữ chung của thế giới. Trong thần số học, ngày sinh và tên của bạn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Nếu bạn quen thuộc với chiêm tinh học, thì khái niệm này cũng tương tự; thay vì các ngôi sao, phương pháp này lại sử […]