Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 3 : Chi tiết update 2024

Những con số kết nối chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Chúng không chỉ là một công cụ để đếm, đo thời gian và trọng lượng, thành phần và dán nhãn mọi thứ. Những con số có thể quyết định những điều về bản thân chúng ta, quyết định đến sứ mệnh và […]

Số Sứ Mệnh 1 – Thần Số Học : Chi Tiết 2024

Chỉ số sứ mệnh 1 là môt con số mạnh mẽ. Trong cuộc sống hàng ngày, một con số có thể giúp đo lường nhưng trong thế giới tâm linh, những con số có thể kết nối với tâm hồn, con đường cuộc sống và số phận của bạn. Mọi thứ đều có một ý nghĩa riêng và nhờ […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 2-Chi tiết Update 2024

  Những con số kết nối chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Chúng không chỉ là một công cụ để đếm, đo thời gian và trọng lượng, thành phần và dán nhãn mọi thứ. Những con số có thể quyết định những điều về bản thân chúng ta, quyết định đến […]

Thần Số Học – Số Sứ Mệnh 11(Master 11) : Chi Tiết 2024

Trong thần số học , các con số là một ngôn ngữ bí ẩn cổ xưa có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân mình. Mỗi con số đều có một ý nghĩa, nhiều hơn một, và ý nghĩa đại diện cho những khía cạnh khác nhau của con người. Mỗi người, giống như […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 5 : Chi Tiết Update 2024

Những con số kết nối chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Chúng không chỉ là một công cụ để đếm, đo thời gian và trọng lượng, thành phần và dán nhãn mọi thứ. Những con số có thể quyết định những điều về bản thân chúng ta, quyết định đến sứ mệnh và […]

Thần Số Học – Ý Nghĩa Của Số Sứ Mệnh 9

Thần số học sử dụng ngôn ngữ và phép thuật huyền bí của những con số để mô tả tình trạng của một người. Những con số này và ý nghĩa của chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Như một con số đường đời để tiết lộ mục đích sống của bạn. Số […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 7:Giông Tố Đằng Sau Những Con Người Lý Trí

Những con số kết nối chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Chúng không chỉ là một công cụ để đếm, đo thời gian và trọng lượng, thành phần và dán nhãn mọi thứ. Những con số có thể quyết định những điều đến sứ mệnh và đường đời của chúng ta. Con số […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 6: Người Tình Lãng Mạn Hoàn Hảo

Mỗi người đều có một số phận và một con số đi cùng với nó. Đối với hầu hết mọi người, số phận của họ là một ẩn số. Nhưng đối với những người khác,thần số học có thể tiết lộ về con đường cuộc sống để hiểu rõ hơn mục đích tổng thể của bạn. Sau đó, bạn có […]