Thần Số Học – Ý Nghĩa Của Số Sứ Mệnh 9

Thần số học sử dụng ngôn ngữ và phép thuật huyền bí của những con số để mô tả tình trạng của một người. Những con số này và ý nghĩa của chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Như một con số đường đời để tiết lộ mục đích sống của bạn. Số […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 7:Giông Tố Đằng Sau Những Con Người Lý Trí

Những con số kết nối chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Chúng không chỉ là một công cụ để đếm, đo thời gian và trọng lượng, thành phần và dán nhãn mọi thứ. Những con số có thể quyết định những điều đến sứ mệnh và đường đời của chúng ta. Con số […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 6: Người Tình Lãng Mạn Hoàn Hảo

Mỗi người đều có một số phận và một con số đi cùng với nó. Đối với hầu hết mọi người, số phận của họ là một ẩn số. Nhưng đối với những người khác,thần số học có thể tiết lộ về con đường cuộc sống để hiểu rõ hơn mục đích tổng thể của bạn. Sau đó, bạn có […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 5:Những thử thách cho 1 trái tim phiêu lưu

Những con số kết nối chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Chúng không chỉ là một công cụ để đếm, đo thời gian và trọng lượng, thành phần và dán nhãn mọi thứ. Những con số có thể quyết định những điều về bản thân chúng ta, quyết định đến sứ mệnh và […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 3 : Có Phải Người Quá Nhạy Cảm?

Những con số kết nối chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Chúng không chỉ là một công cụ để đếm, đo thời gian và trọng lượng, thành phần và dán nhãn mọi thứ. Những con số có thể quyết định những điều về bản thân chúng ta, quyết định đến sứ mệnh và […]

Thần Số Học-Số Sứ Mệnh 2-Mặt Trái Của Ngững Nhà Ngoại Giao Tài Ba

  Những con số kết nối chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Chúng không chỉ là một công cụ để đếm, đo thời gian và trọng lượng, thành phần và dán nhãn mọi thứ. Những con số có thể quyết định những điều về bản thân chúng ta, quyết định đến […]