Luật Hấp Dẫn

Luật hấp dẫn (Law of Attraction) là một trong những quy luật bao quát vào mạnh mẽ nhất của vũ trụ. Luật hấp dẫn khá giống với lực hút trái đất.

Quy luật này luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Bạn luôn luôn sáng tạo, bạn tạo ra thực tế trong mọi khoảnh khắc. Bạn tạo nên tương lai của mình bằng ý thức hay trong tiềm thức.