Số Đường Đời

Con số chủ đạo (chỉ số đường đời) trong thần số học được dịch ra tiếng Anh là “Life Path Number”. Có thể hiểu một cách đơn giản chúng là một con số mà tóm lược lại toàn bộ cuộc sống của bạn kể từ khi bạn sinh ra cho tới khi chia tay cõi đời này