Số Thiên Thần

Các con số từ lâu đã được coi là sự linh thiêng, các mô hình hay kết nối mà chúng tạo ra nắm giữ một số manh mối quan trọng về sự hình thành và sự sáng tạo của Vũ trụ này