Số Nhân Cách

Con số nhân cách của bạn sẽ giúp bạn nhìn thấy những gì bạn gửi ra thế giới . Bạn sẽ hiểu tại sao một số người rời bỏ bạn, một số ở lại với bạn và một số không bao giờ cố gắng. Nó cực kỳ quan trọng về mặt số học. Mỗi con số về số học đều có ý nghĩa của nó và con số nhân cách trong số học nằm ở trên cùng trong hồ sơ cốt lõi của bạn. Con số nhân cách của bạn kết hợp với những con số khác của bạn để tạo ra bản thiết kế tâm hồn của bạn.